• Zwrot zakupionego towaru

Kiedy mogę zwrócić zamówiony towar?

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni, przy czym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której podmiot prowadzący Sklep Internetowy wydał rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzecz posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez nią osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

- dla umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

- dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia pierwszej rzeczy,

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Jak mogę zgłosić chęć odstąpienia od umowy sprzedaży?

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Zgłoszenia przyjmujemy drogą:

 • mailową - pod adresem
 • telefoniczną - pod numerem 22 560 00 00
 • lub osobiście w siedzibie salonu na ul. Pokornej 2 lokal U7 w Warszawie.

Zgłosiłem chęć zwrotu. Co dalej?

W ciągu 14 dni od zgłoszenia odeślij do nas towar, lub dostarczgo osobiście na adres:

Pro-Vision sp. z o.o.

ul Pokorna 2 lokal U7

00-199 Warszawa

Towar powinien być kompletny, bez śladów eksploatacji, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Kupujący.

Prosimy o dołączenie do paczki dowodu zakupu a także wyraźne oznaczenie jej dopiskiem ZWROT - przyspieszy to całą procedurę i skróci czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kiedy mogę spodziewać się zwrotu pieniędzy?

Dbając o naszych klientów staramy się dokonywać zwrotu zapłaconej należności niezwłocznie po otrzymaniu towaru. W szczególnych wypadkach termin ten może wydłużyć się do 7 dni. W przypadku zwrotu w sklepie stacjonarnym zastrzegamy sobie prawo do odroczenia zwrotu pieniędzy maksymalnie do 7 dni roboczych w sytuacji, gdy w danej chwili nie będziemy dysponować odpowiednią kwotą gotówki w naszej kasie.

W jakim przypadku nie przysługuje mi prawo do zwrotu?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji konsumenta;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.